“ขอต้อนรับสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ รูปแบบใหม่”
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทหาร และวีรกรรมสำคัญของบรรพชน ผู้กล้า ที่เสียสละ ปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


เมื่อเข้ามาบริเวณโถงอาคารต้อนรับ ท่านจะพบกับประติมากรรมนูนต่ำริ้วธงชาติไทยที่สง่างามอันแสดงถึงความเป็นชาติไทย พร้อมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่  2 ธันวาคม พุทธศักราช 2509 ความตอนหนึ่งว่า “คนไทยทุกคนมีเลือดทหาร” ซึ่งหมายถึง คนไทยทุกคนแม้จะต่างบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่างศาสนา  แต่ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติได้เช่นเดียวกับทหาร และนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
image
จุดประชาสัมพันธ์ / ลงทะเบียน
image
ประติมากรรมนูนต่ำริ้วธงชาติไทยที่สง่างามอัน
แสดงถึงความเป็นชาติไทย
image
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ทรงประทับยืนขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง 
Powered by MakeWebEasy.com